เด็กหัดเล่นคอม

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดแป้นเย้า

สำหรับการฝึกพิมพ์ ก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ที่ผมใช้กับเด็กแล้วได้ผล ก็ให้เขาเปิด โปรแกรม NOTE PAD แล้วก็ให้ฝึกพิมพ์ตาม
แบบที่ 1
a s d f j k l ;    a s d f j k l ;    a s d f j k l ;    a s d f j k l ;     a s d f j k l ;
อันนี้ให้ฝึกไปเรื่อย ๆ จนคล่อง แล้วค่อยพิมพ์ย้อนกลับดังนี้
; l k j f d s a    ; l k j f d s a    ; l k j f d s a    ; l k j f d s a     ; l k j f d s a
อันนี้ก็ให้ฝึกเพื่อสามารถที่จำจดจำแป้นเย้าให้ได้
a s a s a s a s    a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s
a d a d a d a  d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a d a
a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a f a
a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a j a

ถ้าใช้โปรแกรมที่ดาวน์โหลดไปก็เป็นแบบฝึกหัดที่ 1 อะครับ สำหรับแป้นเย้าอย่างเดียว ผมไม่ขอยกตัวอย่างมากนะครับ ให้ฝึกพิมพ์จากโปรแกรม และพยายามไม่ให้มองแป้นพิมพ์นะครับ แรก ๆ ก็อนุโลมให้ก่อนเดี๋ยวน้องจะเบื่อซะก่อน ไงให้เขาได้พยามยามด้วยตัวเอง ช้าบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะถือว่าก้าวแรกสำคัญสุดครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก